izabelakopec Postep

Architektura

Nowoczesne drapacze chmur

Prawdziwym centrum światowej architektury są dzisiaj Zjednoczone Emiraty Arabskie. Styl budowli powstających w tym miejscu jest jedyny w swoim rodzaju, nowoczesny i tworzony

O architekturze międzynarodowej

Architektura jest sposobem kształtowania budowli przez artystów w tej dziedzinie, czyli architektów. Mianem architektury współczesnej przyjęto nazywać wszelkie budowle, które powstały po drugiej