Home Technika Technologia pomiarów pH
Technika

Technologia pomiarów pH

zarządzanie dokumentacją w firmie

Kontrola parametrów analitycznych w procesie wytwarzania leków jest niezwykle istotna i ma niebagatelny wpływ na ostateczną jakość produktu. Wskaźnikiem, który wymaga regularnej kalibracji, konserwacji lub dopasowania jest pH.

Aby uzyskać pewność, że w naszym procesie produkcyjnym parametr ten utrzymuje się na stałym, niepowtarzalnym poziomie, konieczne jest powtarzanie tych czynności kilka razy w tygodniu. Dotychczas był to proces bardzo skomplikowany i podatny na zniekształcenia oraz błędy.

Analogowe systemy wysokoomowe są bowiem bardzo podatne na mostki solne, wilgoć i inne niekorzystne czynniki. Z tego powodu zarówno czujnik pH, jak i przewód oraz przetwornik wymagały kalibracji jako całość.

To z kolei zajmowało technikom bardzo dużo czasu. Ich pracę utrudniało także brak możliwości zidentyfikowania błędów, bez konieczności wymiany przewodu i czujnika.

To natomiast pociąga za sobą konieczność posiadania roztworów buforowych i czyszczących, wody oraz elektrod. Wymiana konieczna do kontynuowania procesów wymagała także posiadania w przedsiębiorstwie serwisanta i była szczególnie trudna w weekendy, ze względu na konieczność wcześniejszego zaplanowania.

Dziś technologia ta przestaje być już używana.

www.dhsummerfestival.pl

Author

Marek